Omkadering & continuïteitInvesteringsgoederen

 • Gebouwen
 • Schattingsverslag gebouwen
 • Aanwezigheid alarm
 • Elektriciteitskeuring
 • Brandpreventie
 • Verzekeringen gebouw, inboedel, goederen
 • Machines
 • Keuringen
 • Verzekeringen
 • Voorraden
 • Wagenpark

Riskmanagement

 • Financiële raming risico’s
 • Riskmanagment plan

Veiligheid

 • Veiligheidsreglement
 • Interventie- en evacuatieplan
 • Veiligheidsopleidingen

Milieu

 • Wetgeving en vergunningen
 • Gevaarlijke stoffen

Informatica

 • Noodscenario bij diefstal/brand
 • Verzekeringen

Bedrijfsverzekeringen

 • Brand
 • Machinebreuk
 • Alle risico’s
 • Elektrische en elektro-apparaten
 • Vervoer en verblijf van waarden
 • Burgerrechterlijke aansprakelijkheid
 • Objectieve BA na brand en ontploffingen
 • Arbeidsongevallen
 • Auto en transport

Laatste Updates

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker