Checklist : op kot!

Het studentenleven... dat is vele uren studerend doorbrengen maar ook voor zover het kan van tijd tot tijd het fuifbeest in je loslaten. Zo zal je op je kot allicht regelmatig bezoekers ontvangen of kan het gebeuren dat je bij het buitengaan een kooktoestel vergeet uit te zetten of een kraan laat openstaan. 

Wie zal de schade vergoeden?

De eigenaar of het huurcontract dat hij je overhandigt kan al een aantal aanwijzingen geven wat betreft verzekeringen. Weet dat je als huurder het gehuurde gebouw altijd moet teruggeven in de staat waarin je het ontvangen hebt. Dat is de huurdersaansprakelijkheid.

Als huurder ben je tevens aansprakelijk voor de schade die je veroorzaakt aan derden

Indien door je persoonlijke goederen of door je fout brand overslaat naar de woning van je buur, dan ben je aansprakelijk en kan de buur of zijn verzekeraar zich tegen je keren om het bedrag van de geleden schade te recupereren. De brandverzekering van de huurder kan dit derdenverhaal dekken. Voor de huur van je studentenkamer heb je geen specifieke verzekering nodig. De meeste brandverzekeringen van de ouderlijke woning hebben een uitbreiding naar kamers gehuurd ten behoeve van studerende kinderen. Let wel op, de uitbreiding is alleen van toepassing als je nog bij je ouders gedomicilieerd bent! Als je nog bij je ouders woont en op kot gaat in het buitenland, blijf je doorgaans ook genieten van hun brandverzekering en van hun familiale verzekering. Maar het buitenland brengt wel andere risico’s mee die je onder meer opvangt met een gepaste reisverzekering. Dat is erg nuttig wanneer je om bepaalde redenen – ziekte of overlijden van een familielid- onverwacht huiswaarts moet keren. Blijf je langer dan drie maanden in het buitenland, dan stopt ook de dekking van jouw eventuele hospitalisatieverzekering. Denk eraan om die te laten aanpassen. Ga ook na of de verzekeringen van jouw hogeschool doorlopen tijdens je Erasmus-verblijf.

Bel ons op of maak een afspraak ONLINE dan bekijken we jouw persoonlijke situatie.

Team Baeten staat voor je klaar!

bron : abcverzekeringen.be

Laatste Updates

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker