Belangrijke Info mbt aanvullend pensioen voor zelfstandigenAls zelfstandige geniet je jammer genoeg niet van het meest rijkelijke pensioen. Gelukkig bestaan er oplossingen om voor je pensioen te sparen als zelfstandige.

Dat je op de klassieke manier een appeltje voor de dorst aan de kant kan zetten, je spaarcenten extra kan laten renderen door te beleggen of op een fiscaal gunstige manier aan pensioensparen kan doen moeten we je waarschijnlijk niet meer vertellen.

Daarnaast kan je een fiscaal aantrekkelijk VAPZ-contract of een IPT afsluiten! Beide zijn een MUST HAVE voor zelfstandige ondernemers! 

De overheid heeft naar aanleiding van de coronacrisis een aantal maatregelen toegestaan die ook invloed hebben op deze spaarvormen:

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ): uitstel van betaling van sociale bijdragen

Impact op fiscale aftrekbaarheid VAPZ

Individuele Pensioentoezegging (IPT): overbruggingsrecht

Zelfstandigen die door het coronavirus hun activiteit gedeeltelijk of volledig moeten onderbreken zonder dat ze effectief ziek zijn, kunnen nu ook een beroep doen op dat overbruggingsrecht. Zo konden ze voor maart en april – onder bepaalde voorwaarden - een maandelijks vervangingsinkomen krijgen van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).

Impact op fiscale aftrekbaarheid en belasting IPT

In het kader van een IPT wordt dit vervangingsinkomen niet aanzien als een 'normale regelmatige maandelijkse' bezoldiging met betrekking tot de 80%-regel.Het niet-beantwoorden aan de voorwaarde van de 80%-regel, kan leiden tot:

  • Niet-aftrekbaarheid van de IPT-premies voor de onderneming
  • Belasting van de premies als een voordeel van alle aard voor de bedrijfsleider

Meer weten? Neem gerust contact met ons kantoor op, dan bekijken we samen uw situatie en de mogelijke oplossingen.

Baeten Verzekeringen denkt in elke fase van uw leven met u mee!

Laatste Updates

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker