De 4 pensioenpijlers uitgelegd!


​U kunt uw pensioen opbouwen in 4 delen , de zogenoemde pensioenpijlers. Zij vormen de basis van het Belgische pensioenlandschap, maar wat hebben ze voor u concreet in petto?

Pensioenpijlers alle 4 uitgelegd

Eerste pijler

​De eerste pensioenpijler is het wettelijk pensioen. Dit pensioen hangt af van uw loon, het aantal jaren dat u gewerkt hebt en het statuut dat u had: werknemer, zelfstandige of ambtenaar. Een gemengd pensioen is uiteraard ook mogelijk als u tijdens uw loopbaan verschillende statuten gecombineerd hebt.

​U krijgt uw pensioen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd en die ligt op 65 jaar (volgens de wetgeving momenteel in voege). In uitzonderlijke gevallen kunt u vervroeg met pensioen gaan.  

Uw wettelijk pensioen alleen zal niet volstaan om uw huidige levensstandaard te behouden als u met pensioen bent. Daarom is het belangrijk om ook zelf voor uw pensioen te sparen. Dit kan via de volgende drie pijlers.

Tweede pijler (groepsverzekering, VAPZ, ...)

​In de tweede pijler bouwt u aanvullend pensioen op:
via uw werkgever: dat gebeurt via een groepsverzekering, een pensioenfonds of een sectorpensioen.
Doorgaans betaalt u zelf een deel van de premies, uw werkgever het andere deel.
Hetzelfde als zelfstandige: daar gebeurt het via een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) en een individuele pensioentoezegging (IPT) als u een vennootschap hebt.

Als zelfstandige is sparen voor uw pensioen zo mogelijk nog belangrijker omdat uw wettelijk pensioen lager uitvalt.
U ontvangt uw aanvullend pensioen op de wettelijke pensioenleeftijd. U kunt kiezen om het in één keer (kapitaal) of verspreid per maand (rente) te ontvangen.

Derde pijler

In de derde pijler bouwt u zelf op een fiscaal voordelige manier een aanvullend pensioen op. Dat gebeurt via het pensioensparen en/of het langetermijnsparen.
Pensioensparen:  dit jaar kunt u tot 990 euro aan premies storten en een fiscaal voordeel van 30 % genieten, ofwel kiezen om meer dan 990 euro en dus tot 1270 euro te storten en een fiscaal voordeel van 25 % genieten.
Langetermijnsparen: het bedrag dat u fiscaal voordelig kunt sparen, hangt af van uw netto belastbaar beroepsinkomen. Voor dit jaar bedraagt het maximum 2390 euro. 

Vierde pijler

In de vierde pijler spaart u zonder fiscaal voordeel. Dat kan via spaarrekeningen, beleggingsfondsen, verzekeringsproducten of andere oplossingen. Ook vastgoed is een mogelijkheid.

Bron:
www.onprvp.fgov.be
www.assuralia.be

Laatste Updates

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker