Pensioensparen via verzekering of fonds​Als u fiscaal voordelig aan pensioensparen wilt doen, dan kunt u kiezen voor een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij of voor een pensioenfonds bij een bank. 

De verschillen? Wij zetten ze op een rijtje!

Rendement

​Kiest u voor een pensioenspaarverzekering van een verzekeraar in de zogenoemde ‘tak 21’, dan geniet u een gewaarborgd rendement. Zo weet u meteen welk eindkapitaal u minstens opgebouwd zult hebben op de einddatum van uw contract. Uiteraard op voorwaarde dat u elk jaar uw premie stort. Een pensioenspaarverzekering kan u daarenboven winstdeelname opleveren, die varieert naargelang de resultaten van de verzekeraar.​Een pensioenfonds garandeert u geen minimumrendement. Het resultaat op jaarbasis hangt af van de situatie op de financiĆ«le markten en kan zowel positief als negatief zijn. Anders gezegd: u maakt kans op een hoger rendement dan bij een pensioenspaarverzekering, maar u kunt het rendement ook in rook zien opgaan. Zeker vlak voor uw pensioenleeftijd, betekent dit een serieuze domper.

Veiligheid

​Een pensioenspaarverzekering in tak 21 biedt u een kapitaalgarantie. U kunt uw geld dus niet verliezen. Bij een pensioenspaarfonds hebt u geen garanties …​Een pensioenspaarverzekering in tak 21 geniet ook de bescherming van het Garantiefonds tot maximaal 100 000 euro voor het geval uw verzekeraar failliet zou gaan. Deze garantie geldt voor het geheel van de overeenkomsten die eenzelfde verzekerde onderschreven heeft bij eenzelfde verzekeringsonderneming naar Belgisch recht. Bij een pensioenspaarfonds geldt die waarborg niet.

Aanvullende dekkingen

​Bij een pensioenspaarverzekering kunt u aanvullende dekkingen onderschrijven, zoals een overlijdensdekking, een dekking tegen invaliditeit … Bij een pensioenspaarfonds zijn geen aanvullende waarborgen mogelijk.

Fiscaal voordeel

​Dit is voor beide identiek en bedraagt 30 % (+ gemeentebelasting) op de premie als u beslist te storten tot 960 euro. Als u beslist meer dan 960 euro te storten, kan u tot 1230 euro sparen en een fiscaal voordeel genieten van 25 %. Voor 2018 (belastingaangifte van 2019) kunt u tot een maximum van 960 euro fiscaal voordelig storten. Naast dit bestaande stelsel heeft de regering een tweede stelsel ingevoerd waarin belastingplichtigen de mogelijkheid hebben om tot 1230 euro te storten in hun pensioensparen. Als u ervoor kiest om stortingen te doen van meer dan 960 euro, bedraagt de belastingvermindering geen 30 % meer, maar wel 25 % op het geheel van uw gestorte premies tijdens het lopende jaar. Zodra dit nieuwe plan goedgekeurd en beschikbaar is, zullen we u meer informatie geven.

Taxatie

​Bij een pensioenspaarverzekering wordt het gewaarborgde kapitaal belast, de winstdeelname niet.​Bij een pensioenspaarfonds wordt u belast op een fictief rendement van 4,75 %. Zelfs als het werkelijke rendement lager ligt.

Keuze maken

​Een pensioenspaarverzekering biedt wel wat voordelen, zeker als u niet van risico’s houdt. Pensioenspaarverzekeringen kunt u onderling vergelijken aan de hand van hun financiĆ«le infofiche. Daarop staan de rendementen, de kosten, wat wel en niet gegarandeerd is, …

Wenst u een afspraak om uw specifieke situatie te bespreken, aarzel dan niet om ons te contacteren

Bron : Ag Insurance 

Laatste Updates

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker