Voor wie schijnt de zon het hardst?Sinds 14 januari, de dag waarop het Grondwettelijk Hof de regeling over de terugdraaiende meter voor zonnepanelen vernietigde, is er veel commotie ontstaan omtrent deze materie. In dit bericht trachten we een overzicht te geven van de situatie zoals we ze vandaag kennen, gebaseerd op de info die we mochten ontvangen van een aantal rechtsbijstandsverzekeraars .

Wat verandert er nu voor wie?

U bent eigenaar van een analoge meter

Voorlopig verandert er niets. De overgrote meerderheid van de zonnepaneleneigenaars in Vlaanderen beschikt nog over een analoge meter. Zolang zij geen digitale meter hebben, blijft het principe van de terugdraaiende meter, in combinatie met het prosumententarief onverkort gelden. Met Fluvius werd intussen afgesproken dat bestaande prosumenten ook na het loslaten van de pauzeknop sowieso tot 1 januari 2025 zonder gevolg kunnen laten weten dat ze nog geen digitale meter willen. Dit geldt uiteraard niet voor nieuwe prosumenten en prosumenten die al 15 jaar lang een terugdraaiende meter hebben gehad. Het prosumententarief valt sowieso weg na de installatie van de digitale meter aangezien vanaf dan het distributienettarief betaald wordt. De Vlaamse Regering kondigde aan ook af te stappen van het plan om prioritair (tegen eind 2022) een digitale meter te plaatsen bij zonnepaneleneigenaars die hun installatie in dienst hebben genomen vóór eind 2020. Anders dan eerder aangekondigd, zal nu straat per straat, wijk per wijk aan bod komen. Of men nu zonnepanelen heeft of niet. Er wordt voorzien dat alle Vlamingen tegen 2029 een digitale meter zullen hebben.

  • zolang men zelf niets doet en het technisch mogelijk blijft om een analoge meter te behouden (geen defecte meter, defect door spanningswijzigen,…) er voorlopig niets verandert;
  • op uw uitdrukkelijke vraag steeds een digitale meter kan worden geïnstalleerd;
  • het voor sommige eigenaars van een analoge meter interessant kan zijn om te kiezen voor een digitale meter, aangezien zij eveneens kunnen beroep doen op een financiële compensatie.

U bent eigenaar van een digitale “virtuele” terugdraaiende meter en heeft uw zonnepanelen geïnstalleerd vóór 31.12.2020

Deze categorie van verzekerden worden effectief geraakt door de uitwerking van het vernietigingsarrest. Voortaan zal de opgewekte stroom niet meer worden gecompenseerd door injectie en zal men dus betalen voor het werkelijke verbruik, zoals ook het geval is bij een consument zonder zonnepanelen. Men hoeft wel geen prosumententarief meer te betalen. 

Wie over zonnepanelen en een digitale meter beschikt, zou in 2021 een financiële compensatie in de vorm van een eenmalige investeringssteun ontvangen die een rendement van 5% garandeert op de gemiddelde investering. De eenmalige financiële compensatie wordt niet voor elke specifieke individuele installatie afzonderlijk berekend, maar wordt op basis van een referentie-installatie bepaald. Afhankelijk van het soort huishouden kan het nieuwe regime voordelig of nadelig zijn.Op dit moment is de compensatieregelgeving van de Vlaamse Overheid nog niet gestemd. De rechtsbijstand verzekeraars bekijken samen met een team van specialisten en advocaten op welke manier deze beslissing slaagkans kan hebben bij een eventuele procedure. Om voor deze materie beroep te kunnen doen op uw rechtsbijstand verzekering moet er dekking zijn voor burgerlijk verhaal. 

Heeft u vragen over uw persoonlijke situatie dan kan u een mail sturen naar:schade@baetenverzekeringen.be.

#staysafe

Team Baeten

Laatste Updates

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker