Laatste stand van zaken : zonnepanelen en terugdraaiende teller


Via D.A.S rechtsbijstand werden we geinformeerd over de laatste stand van zaken en ontwikkelingen inzake de afschaffing van nieuwe en vervanging van bestaande terugdraaiende tellers. 

We geven in een aantal punten weer hoe de vork op dit moment in de steel zit. 

Zoals u weet, werkte de Vlaamse regering in eerste instantie een compensatieregeling uit voor gezinnen met zonnepanelen die nu al een digitale meter hebben.

Het betreft een éénmalige retroactieve investeringspremie die een rendement van 5%  garandeert op de gemiddelde investering. Deze maatregel werd op 9 juli jl. door de Vlaamse regering definitief goedgekeurd. 

Daarnaast werden er nog andere maatregelen uitgewerkt, zoals het verlengen van de warmtepompboilerpremie tot eind 2021, het hervatten van de uitrol van de digitale meter en de verhoging van de premie voor de thuisbatterij.

Concreet

Het digitale loket voor de aanvraag van de retroactieve investeringspremie voor eigenaars met een digitale meter werd geopend op 20 juli 2021. De premie kan aangevraagd worden via onderstaande knop

web-applicatie Fluvius

Eigenaars die vóór begin 2021 een digitale meter hebben geïnstalleerd, moeten de aanvraag binnen de 6 maanden vanaf de inwerkintreding van het besluit van de Vlaamse regering indienen, met name vanaf 20 juli 2021 tot uiterlijk 19 januari 2022.

Voor eigenaars van zonnepanelen met een analoge teller wijzigt er voorlopig niets. Na de installatie van hun digitale meter beschikken zij eveneens over een termijn van 6 maanden om hun premie-aanvraag te doen en dit uiterlijk voor 31 december 2025. Wil je weten welke retroactieve investeringspremie je mag verwachten klik dan op onderstaande knop

info retroactieve investeringspremie

Voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen

  1. De installatie beschikt over een digitale meter
  2. De zonnepaneleninstallatie moet een maximaal omvormervermogen hebben dat kleiner of gelijk is aan 10kVA
  3. De zonnepaneleninstallatie moet in dienst genomen zijn (datum van AREI-keuringsverslag) in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020
  4. De zonnepaneleninstallatie moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet, moet in staat zijn elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet en moet dat in de laatste 12 maanden nog eens gedaan hebben
  5. De zonnepaneleninstallatie moet toepassing maken van de regeling van de terugdraaiende teller op het moment van de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof
  6. De zonnepaneleninstallatie moet aangemeld zijn bij de distributienetbeheerder (Fluvius) en dit uiterlijk op 1 oktober 2021.
  7. De eigenaar of gebruiker van de zonnepaneleninstallatie heeft de distributienetbeheerder (Fluvius) vanaf 1 januari 2025 de toegang niet geweigerd tot de ruimte waar de elektriciteits- of aardgasmeter staat voor de plaatsing van de digitale meter.
  8. Er mag geen rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige schade zijn ingediend.

Een procedure tegen de overheid kan maar de bewijslast van de schade, zijnde de berekening van het toekomstige verlies, ligt bij de eigenaar van de zonnepanelen. D.A.S wijst op de moeilijkheid in deze bewijslast. 

Mocht u vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren

contacteer ons

Team Baeten 

Laatste Updates

Ontvang als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker